!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF Majgläntan

STOKAB Stadsnät

Om AB Stokab

Stokabs logotypStokabs verksamheten startades 1994 med uppdrag att bygga ut en konkurrensneutral infrastruktur i Stockholm som kan möta framtida kommunikationsbehov.
Genom att samordna stadens olika bolag och förvaltningar ville Stockholms stad minimera grävning i staden.

Utbyggnaden av nätet påbörjades i de kommersiella kvarteren av Stockholms innerstad, samt de större industriområdena runt Stockholm. Nätet täcker idag större delen av innerstadskvarteren, bostadsområden, kontors- och affärscentra, samt de flesta grundskolor, högskolor, museer och andra kommunala verksamheter. Nätet omfattar även Gotland samt öar i Stockholms skärgård.

Som konkurrensneutral nätägare hyr Stokab ut fiberförbindelser, plats i knutpunkter och antennplatser på lika villkor till operatörer och företag i behov av datakommunikation.

Fibernät - vad är det?

Fiberoptiskt kommunikationsnät eller bredbandsnät som många säger i dagligt tal, är själva infrastrukturen för datatrafik. Stokabs bredbandsnät är världens största öppna och operatörsneutrala nät och utgör en unik IT-infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen.

Fiberoptiskt nät är i särklass den snabbaste tekniken för överföring av data. Fiberns kapacitet är näst intill obegränsad och nätet är dessutom driftsäkert. För företag med höga säkerhetskrav på datakommunikation är det det enda alternativet. Stokabs kunder finns därför inom ett flertal brancher bl.a inom bank- och försäkringsbranschen.

Framtiden med fiberoptik

Fiber är det enda framtidsäkra mediet för elektronisk kommunikation. Krav ställs från olika håll på mer kapacitet och framtids- och driftssäkra nät som inte riskerar att ”gå ner” samt på nät för kunder i branscher med höga säkerhetskrav.

En väl utbyggd IT-infrastruktur kommer att bli allt viktigare de kommande åren. I takt med att fler och mer komplexa tjänster efterfrågas av företag, privatpersoner och offentlig verksamhet behöver bredbandsnätet ständigt byggas ut och förtätas. Stockholms ambition att vara en IT-stad i världsklass, möjliggörs genom Stokabs öppna operatörsneutrala bredbandsnät.

Fastighetsägare – både privata och kommunala - börjar se möjligheterna med den nya tekniken och den valfrihet den medför. De fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som ansluter sig nu framtidssäkrar för kommande behov. De möjliggör också för framtida fastighetsnära kommunikationstjänster. En av drivkrafterna för utvecklingen sker inom TV. Vid övergången till HD-format (High Definition) kommer hushållen att behöva mer kapacitet i uppkopplingen. Parabolerna försvinner och istället sänds kanalerna via fibern. En rad ”on-demand” tjänster så som till exempel film, konserter och spel kräver också mer kapacitet för att vara tillräckligt snabbt tillgängliga. Likaså kommer vi inom kort att kunna välja när vi vill se olika TV-program. Datorns och TV:ns funktioner integreras och allt sköts från tangentbordet i TV-soffan och visas på TV-skärmen på väggen.

Även i den offentliga verksamheten kommer efterfrågan på nya tjänster att öka. Redan idag har alla sjukhus i Stockholmsregionen kopplats ihop för att kunna utbyta information snabbt och säkert. Ett annat exempel är Folktandvården som skickar mycket röntgenbilder mellan sina olika verksamheter – något som inte skulle vara möjligt om inte Stokabs nät erbjöd en enorm kapacitet samt garanterade säkerheten. Utvecklingen inom hälso- och sjukvårdsområdet är en drivande faktor även i framtiden. Vården kommer att effektviseras ytterligare i och med nya arbetssätt som leder inte bara till ökad trygghet för patienterna utan också betydande ekonomiska besparingar.  Uppkopplade läkare som patienter och distriktssköterskor kan prata med direkt på skärmen. är redan idag verklighet i några försöksstäder runtom i landet. EU driver utvecklingen och avsätter mycket tid och pengar för olika försöksprojekt.

Även globaliseringen ökar behoven av säkerhet och kostnadseffektiva centraliserade system. Fibernätet är och kommer i framtiden att vara avgörande för verksamhet inom exempelvis bank- och försäkringsbranschen.

Utbyggnaden av Stokabs bredbandsnät sker i enorm takt. Det är nu som bredbandståget går och det gäller att hoppa på om man vill hänga med i utvecklingen. Alla stadsnät i Stockholm-Mälarregionen är redan ihopkopplade samtidigt som det jobbas febrilt med att förtäta och bygga ut. En av de stora utmaningarna framåt blir att skapa synergier för olika kundgrupper och att kommunicera dessa så nätet kan utnyttjas på mest optimala sätt. Då kan också visionen om Stockholms som en IT-stad i världsklass bli realitet.